زیستگاه مینگ؛ تأکید بر فضای حسی

طراحی این خانه درک وسعت مکان را فراتر از متر مربع به خوبی بیان کرده است. هر یک از فضاهای تولید شده اولویت توسعه ی خطوط دید را دنبال می کنند. دالان ورودی طولانی در طول باغ خطی خارجی امتداد یافته؛ پلکان طویل که به طبقه ی دوم متصل می شود، به سمت استخر امتداد می یابد. هر فضای مجزا به شکل بصری به یک پرسپکتیو از پاسیو داخلی منتهی می شود.

ارتفاع مناسب سقف و هم چنین طرح آن بر فضای درک شده تأکید دارد، و به این عامل و همچنین موقعیت استراتژیک پنجره ها و خط آسمان کمک می کند، چنانچه میزان نور طبیعی را در حالی که چشم اندازهای نه چندان جذاب در نزدیکی بافت ساخته شده را مسدود و پرسپکتیوهایی با پس زمینه های طبیعی را قاب بندی کرده، افزایش می دهد.

سادگی فرم خارجی رهیافت درونی خانه را بازتاب می دهد، که از جهان بیرون بسته و به شکل امنی رو به فضای داخلی گشوده شده است. مصالح در یک مجموعه از تم های متضاد در فضای داخلی و خارجی، از خلوص سفید دیوار از میان سنگ های تیره ی طبقه طبقه بندی می شود. رنگ ماسه ای دیوار اصلی به طول اصلی پروژه متصل می شود. چوب طبیعی در مبلمان و اشیا هنری به ووح نمایان است. 

...


...


...


...


...


...


...


...


...


...


...


...


...


...