درباره ما


نام شرکت :  
 مهندسین مشاور آکام طرح تکوین (با مسئولیت محدود)

حوزه فعالیت : نظارت و طراحی ساختمانهای مسکونی ،طراحی ساختمانهای تجاری ،طراحی ساختمانهای اداری، طراحی ساختمانهای خدماتی، طراحی پارکینگ طبقاتی، طراحی رستوران، طراحی فست فود و شهرسازی.